Adolescent female is remembering a grammar chart
Английски език А1/A2 - общ английски

Начало: 14.08. 2023 г./28.08. 2023 г.

Дни на провеждане: понеделник/сряда/петък от 9.30 до 11.45ч.

Продължителност: 7 седмици -3 пъти седмично по 3 уч. ч.