Учебни системи
Английски език

Two blond kids learning letters and looking interested

Учебни системи за деца

Учебна система: Chatterbox
( 4 нива )

Издателство: Oxford
Подходяща е за: Деца от 1-4 клас
Уроците съдържат английски песни, рими, стихотворения и специални страници, които запознават децата с традициите в британската култура

Учебна система: Adventures

Издателство: Оxford
Подходяща е за: деца, които за първи път започват да учат английски, а също като продължение на завършилите наши ученици по системата Chatterbox
Системата съдържа много добре структурирано представяне на граматиката, разнообразни упражнения, представени по забавен начин, за да мотивират учениците да участват изцяло в учебния процес

Учебни системи за възрастни

Общ Английски език

Online English lesson, young woman teaching English to students

Учебна система: New Headway ( 5 нива)

Издателство: Oxford
Подходяща е за: ученици над 15 години и възрастни
Тази система е предназначена за бързо придобиване на комуникативни умения. Насочена е изцяло  към практически английски език

Учебна система Insight (5 нива)

Издателство: Oxford
Подходяща е за: ученици и възрастни
Тази система е предназначена за разширено изучаване на английски език и акцентира както върху писмените така и върху комуникативните умения на учащите

Бизнес Английски език

Business woman at the business center outdoors

Учебна система: International Express
(4 нива)

Издателство: Oxford
Подходяща е за: хора работещи в различни сфери на бизнеса
Системата дава възможност на края на всеки урок учащите да комуникират уверено в различни работни ситуации

Учебна система:English for Business Studies

Издателство: Cambridge
Подходяща е за: всички, които искат да комуникират в различни бизнес сфери
Системата включва упражнения за изграждане и усъвършенстване на езиковите умения, които са важни за осъществяване на успешни бизнес сделки и преговори

Разговорен английски език

Bearded young businessman studying English grammar

Учебна система:Easy learning English Conversation
(2 части)

Издателство: Collins
Подходяща е за: учащи и за възрастни
Целта на обучението е учащите да могат да водят разговори по професионални, лични и обществени теми

Учебна система Clockwise

Издателство: Oxford
Подходяща е за: както за начинаещи така и за напреднали
Целта на обучението е с помощта на по-свободни теми за разговор курсистите да преодолеят езиковата ,,бариера” и да проговорят