Kурсове от Melany Center

Children feeling excited before having first English class

Курсове за деца

Работим по различни програми, подходящи за деца. По време на учебния процес децата получават необходимите знания, за да могат да издържат изпита и да получат сертификат за съответното ниво.

Курсовете се провеждат:

От първи до трети клас

2 пъти седмично по 2 уч. часа
(60 мин.)

От втори до четвърти клас

2 пъти седмично по 2 уч. часа
(80 мин.)

Учениците от втори до четвърти клас развиват умения за четене и слушане с разбиране, писане и говорене. Децата се научават да пишат и четат с помощта на игрови упражнения и песни.

Курсове за ученици

Обучението се провежда по оригинални учебни системи. Темите са съобразени с интересите на учениците. Курсовете са разработени по специална методика, съобразена със специфичния начин на учене за съответната възраст

Форми на обучение:

Групово обучение

2 пъти седмично по 80 мин.

Индивидуално обучение

2 пъти седмично по 80 мин.

Индивидуално онлайн обучение

2 пъти седмично по 80 мин.

Mature teacher working with students inside classroom at school university
Young students learning together during a at university classroom.

Курсове за възрастни

union-jack-g6461842b3_1920

Общ Английски език

Обучението по английски език включва шест нива и обхваща четирите необходими умения – четене с разбиране, слушане с разбиране, писане и говорене. Във всяко ниво са включени подходящи упражнения и за комуникация.

germany-flag-g102c44a74_1280

Общ Немски език

Обучението по немски език включва всички нива както за напреднали, така и за начинаещи. Системите, по които се работи са структурирани така, че да обхващат всички необходими компоненти на езика.

Фирмено обучение

Фирменото обучение ще подобри уменията на Вашите служители да говорят  и пишат с лекота на чуждия език. В нашата школа предлагаме фирмено обучение по английски и немски според профила на Вашия бизнес, съобразено с желанието Ви за реализирането му на място или онлайн. За всеки клиент подготвяме индивидуална програма според нуждите на Вашата фирма.

Форми на обучение:

Групово

Полуиндивидуално

Индивидуално

English Class for Corporate

Форми на обучение

Индивидуално обучение

Индивидуалното обучение дава възможност дните и часовете за посещения да са в удобното за курсиста време. Помага за по-бързо и ефективно усвояване на учебния материал, като дава възможност за работа върху определени теми и граматични единици, както и много повече време за устен разговор на съответния език

Групово обучение

Това обучение е подходящо за хора, които могат да съобразят дневния си график с фиксираните дни и часове на курса. Най-големият плюс на това обучение е работата в колектив. Курсистите имат възможност да съпоставят напредъка си с този на другите курсисти. Груповата форма на обучение стимулира наблюдателността, работата и развитието в екип.