Предстоящи курсове

Начало: 06.02. 2023 г./20.02. 2023 г. Дни на провеждане: понеделник/сряда/петък от 9.30 до 11.45ч. Продължителност: 7 седмици -3 пъти седмично по 3 уч. ч.

Начало: 11.02.2023 г. /25.02.2023 г. Дни на провеждане: събота/неделя от 10.30 до 12.45 ч. Продължителност: 10 седмици – 2 пъти седмично по 3 уч. ч.

Начало: 07.02.2023 г. / 21.02.2023 г. Дни на провеждане: вторник/четвъртък от 18.00 до 20.15 ч. Продължителност: 10 седмици – 2 пъти седмично по 3 уч. ч.

Начало: 13.02. 2023 г. /20.02.2023 г. Дни на провеждане: понеделник/сряда/петък от 10.00 до 12.15ч. Продължителност: 7 седмици – 3 пъти седмично по 3 уч. ч.

Начало: 14.02.2023г./28.02.2023г. Дни на провеждане: вторник/четвъртък от 11.00 до 13.15ч. Продължителност: 10 седмици – 2 пъти седмично по 3 уч.ч

Начало: 07.02.2023г./21.02.2023г. Дни на провeждане: вторник/ четвъртък Продължителност: 8 седмици – 2 пъти седмично по 3 уч.ч

Начало: 20.02.2023г./27.02.2023г. Дни на провeждане: понеделник/сряда/петък Продължителност: 7 седмици – 2 пъти седмично по 3 уч. ч