Предстоящи курсове

Начало: 14.08. 2023 г./28.08. 2023 г. Дни на провеждане: понеделник/сряда/петък от 9.30 до 11.45ч. Продължителност: 7 седмици -3 пъти седмично по 3 уч. ч.

Начало: 12.08.2023 г. /26.08.2023 г. Дни на провеждане: събота/неделя от 10.30 до 12.45 ч. Продължителност: 10 седмици – 2 пъти седмично по 3 уч. ч.

Начало: 08.08.2023 г. / 22.08.2023 г. Дни на провеждане: вторник/четвъртък от 18.00 до 20.15 ч. Продължителност: 10 седмици – 2 пъти седмично по 3 уч. ч.

Начало: 21.08. 2023 г. /04.09.2023 г. Дни на провеждане: понеделник/сряда/петък от 10.00 до 12.15ч. Продължителност: 7 седмици – 3 пъти седмично по 3 уч. ч.

Начало: 22.08.2023г./05.09.2023г. Дни на провеждане: вторник/четвъртък от 11.00 до 13.15ч. Продължителност: 10 седмици – 2 пъти седмично по 3 уч.ч

Начало: 12.09.2023г./19.09.2023г. Дни на провeждане: вторник/ четвъртък Продължителност: 8 седмици – 2 пъти седмично по 3 уч.ч

Начало: 04.09.2023г./18.09.2023г. Дни на провeждане: понеделник/сряда/петък Продължителност: 7 седмици – 2 пъти седмично по 3 уч. ч