Предстоящи курсове

Начало: 19.02. 2024 г./04.03. 2024 г. Дни на провеждане: понеделник/сряда/петък от 9.30 до 11.45ч. Продължителност: 7 седмици -3 пъти седмично по 3 уч. ч.

Начало: 17.02.2024 г. /02.03.2024 г. Дни на провеждане: събота/неделя от 10.30 до 12.45 ч. Продължителност: 10 седмици – 2 пъти седмично по 3 уч. ч.

Начало: 20.02.2024 г. / 05.03.2024 г. Дни на провеждане: вторник/четвъртък от 18.00 до 20.15 ч. Продължителност: 10 седмици – 2 пъти седмично по 3 уч. ч.

Начало: 12.02. 2024 г. /04.03.2024 г. Дни на провеждане: понеделник/сряда/петък от 10.00 до 12.15ч. Продължителност: 7 седмици – 3 пъти седмично по 3 уч. ч.

Начало: 27.02.2024г./05.03.2024г. Дни на провеждане: вторник/четвъртък от 11.00 до 13.15ч. Продължителност: 10 седмици – 2 пъти седмично по 3 уч.ч

Начало: 20.02.2024г./12.03.2024г. Дни на провeждане: вторник/ четвъртък Продължителност: 8 седмици – 2 пъти седмично по 3 уч.ч

Начало: 04.03.2024г./18.03.2024г. Дни на провeждане: понеделник/сряда/петък Продължителност: 7 седмици – 2 пъти седмично по 3 уч. ч