Man preparing for exam and repeating English grammar
Английски език B1/B2 - общ английски

Начало: 17.02.2024 г. /02.03.2024 г.

Дни на провеждане: събота/неделя от 10.30 до 12.45 ч.

Продължителност: 10 седмици – 2 пъти седмично по 3 уч. ч.