Group of students gathered by table at lesson of German grammar
Немски език А 2.1/ А 2.2 - общ немски

Начало: 13.02. 2023 г. /20.02.2023 г.

Дни на провеждане: понеделник/сряда/петък от 10.00 до 12.15ч.

Продължителност: 7 седмици – 3 пъти седмично по 3 уч. ч.