Studying German online. Cheerful female teacher giving online foreign language lesson, using laptop
Немски език B 1.1/B 1.2 - общ немски

Начало: 27.02.2024г./05.03.2024г.

Дни на провеждане: вторник/четвъртък от 11.00 до 13.15ч.

Продължителност: 10 седмици – 2 пъти седмично по 3 уч.ч