Adolescent female is remembering a grammar chart
Разговорен Английски език

Дата: 01.08. – 30.09. 2023 г.

Индивидуално обучение – 40 учебни часа

Цена: 400лв.

Полуиндивидуална форма на обучение (2-3 курсисти) – 30 учебни часа

Цена: 300 лв.