Adolescent female is remembering a grammar chart
Разговорен Английски език

Дата: 01.03. – 30.04. 2024 г.

Индивидуално обучение – 40 учебни часа

Цена: 480лв.

Полуиндивидуална форма на обучение (2-3 курсисти) – 30 учебни часа

Цена: 400 лв.