Studying German online. Cheerful female teacher giving online foreign language lesson, using laptop
Разговорен Немски език

Дата: 05.02. – 03.03. 2023 г.

Индивидуално обучение – 40 учебни часа

Цена: 400 лв.

Полуиндивидуална форма на обучение (2-3 курсисти) 30 учебни часа

Цена: 300 лв.