Studying German online. Cheerful female teacher giving online foreign language lesson, using laptop
Разговорен Немски език

Дата: 01.08. – 30.09. 2023 г.

Индивидуално обучение – 40 учебни часа

Цена: 400 лв.

Полуиндивидуална форма на обучение (2-3 курсисти) 30 учебни часа

Цена: 300 лв.